Håll Gotland Rent

Allt material som hamnar i havet, som inte ska finnas där kallas för marint skräp. Det kan ha dumpats direkt i havet, eller förts dit via dagvatten och floder och skräpet kan bestå av alla möjliga material och storlekar. Även skräpet på stranden, gränslandet mellan hav och land, räknas som marint skräp. Konsekvenserna av nedskräpning av haven är följande:

  • Stor plast fragmenteras till mikroplast.
  • Djur misstar plast för mat.
  • Djur trasslar in sig.
  • Spridning av främmande arter.
  • Kemikalier läcker från plasten.
  • Plast tar sig in i näringskedjan.
  • Skräp kostar.

Under århundraden har människan betraktat havet som en oändlig soptipp, och att allt som hamnar där försvinner. Samtidigt har man sett haven som en outtömlig källa av naturresurser. Inget av dessa synsätt kunde vara mera fel. Idag finns inget havsområde som är opåverkat av mänskliga aktiviteter.

Här samlar vi nyheter, forskning och fakta om avlopp, skräp och plast och hur det påverkar haven. Havet betraktades länge som oändligt och en lämplig plats att dumpa allsköns mänskligt avfall. Det fungerar inte längre. Nu är vi så många, och använder så många nya material som tar lång tid på sig att brytas ner. Allt skräp orsakar stort lidande för djuren i havet, och avloppsvattnet för med sig både näring och farliga ämnen som påverkar havsmiljön.

Skräp Orsakar Lidande

Det hamnar stora mängder skräp i haven varje år. Nedskräpningen leder till lidande för många marina djur, och får även stora socioekonomiska konsekvenser. Varje år dör eller skadas tusentals sjöfåglar, fiskar, sälar  för att de har trasslat in sig eller fastnat i fisknät, förpackningar eller annat skräp. Många djur misstar också skräpet för mat, och dör av svält med magen full av människans avfall.

Miljömedvetet Dykcenter

Dyk Och Sport Gotland AB värnar om miljön och arbetar för en hållbar framtid. Vi anordnar därför bottenrensning runt Gotland för att minska nedskräpningen och den miljöpåverkan som blir. Vill du vara med oss och göra världen till en bättre plats? Kontakta oss och följ med på nästa tur.